ข่าวสาร

ITAP2023 Industrial Transformation ASIA-Pacific 2023

ITAP2023 Industrial Transformation ASIA-Pacific 2023

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยได้ร่วมร่วมกับทางสิงคโปร์ เพื่อให้ทางสมาชิกของสมาคมฯ ได้รับโอกาศเข้าร่วม ในเข้าร่วมกิจกรรม Industrial Transformation ASIA-PACIFIC – a HANNOVER MESSE event (ITAP) ในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ณ สถานที่จัดงาน Singapore EXPO

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page