กิจกรรม “ร่วมใจปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศ แสมสาร”

กิจกรรม “ร่วมใจปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศ แสมสาร”

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) จัดให้มีการเยี่ยมชมและกิจกรรม “ร่วมใจปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศ แสมสาร”  ของศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อ.แสมสาร จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562  ระหว่างเวลา 07:00-17:30 น.  

Exclusive Benefits for EEAT Members Only!

Exclusive Benefits for EEAT Members Only!

สมัครสมาชิกใหม่สวสท. วันนี้ถึง 23 พ.ค. 2562 รับของ Premium : Mi Band 3 จำนวน 1 เรือน หรือกรณีที่เป็นสมาชิกตลอดชีพอยู่แล้ว หากแนะนำสมาชิกใหม่ ครบ 10 ราย จะได้ รับของ Premium : Mi Band 3 จำนวน 1 เรือน (ขอสงวนสิทธิ์ 1 เรือน ต่อสามาชิกที่แนะนำตลอดระยะเวลากิจกรรม) 

โครงการ EEAT แบ่งปันถุงผ้ารับยากลับบ้าน

โครงการ EEAT แบ่งปันถุงผ้ารับยากลับบ้าน

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) เกิดแนวคิดในการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยจะทำการรวบรวมถุงผ้า จากการประชุมวิชาการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่แจกถุงผ้า รวบรวม เพื่อแจกจ่ายแบ่งปันสู่ห้องยาโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยใช้ในการรับยา เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งมีนโยบายให้ประชาชนเตรียมถุงผ้ามารับยา และงดแจกถุงพลาสติก โรงพยาบาลหลายๆ แห่ง ก็มีจุดรับบริจาคถุงผ้าตามจุดรับยา แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นพลังเล็ก ๆ ที่ สมาชิก สวสท. จะส่งมอบความห่วงใยและสนับสนุนผ่านกิจกรรม “บริจาคถุงผ้าเพื่อแบ่งปันสู่ห้องยาโรงพยาบาลของรัฐ” ในปี 2562

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account