ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 32 สวสท.’63

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 32 สวสท.’63

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 32 สวสท.’63  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง 

APLAS Bangkok 2021

APLAS Bangkok 2021

APLAS was a symposium originally established to discuss about the topics relevant to landfill issues. Recently, the APLAS has become a major international meeting in the Asia-Pacific region for the discussion of waste problems among research, policy-making and industrial communities. The role of APLAS is thus to solve waste management problems from the viewpoints of regional and global environmental sustainability. 

Update !!
Postponing of the 11 th APLAS ( APlAS 20) Due to the pandemic of Covid 19, APLAS 20 has been posponed to be on 17- 19 November 2021. The content of program will be annonced perodically.

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page