การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18

18th National Environmental Conference

23-24 พฤษภาคม 2562
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ


การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 18 มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กำหนดการการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18
  • 15 มีนาคม 2562 :: วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อแบบยาว ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 25 มีนาคม 2562 :: แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบขยาย
  • 15 เมษายน 2562 :: วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อปรับแก้และบทความฉบับสมบูรณ์ พร้อมลงทะเบียนวิทยากร

 

Brochure

Download

     
 

Extended abstract's format

Download


Print   Email